Selecteer een pagina

Open samenwerken: Wie zijn wij?

GZ-psycholoog/orthopedagoog Hans van der Ham, GZ-psycholoog/orthopedagoog Chantal Janssen,  contextueel therapeut Marian Sijben, alle drie van Basic Trust, beeldend therapeut Auke van de Kerkhof, Puur kindercoach Cecile Delmée en Chantal Wilms.

 

 

Onze visie

Samenwerken aan basisvertrouwen

Open biedt zorg voor jeugdigen en hun systeem vanuit een gezamenlijke visie, de BasicTrustmethode. Wij willen voor met name Midden- en NoordLimburg zorgtrajecten aanbieden vanuit een multidisciplinaire aanpak. De zorg is op maat en sluit aan bij het systeem van de cliënten. Wij zoeken de samenwerking en maken gebruik van ieders deskundigheid.

 

Onze doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit jeugdigen en hun ‘systeem’. Dit is zo ruim geformuleerd als voor de jeugdige nodig is; ouders/opvoeders, brusjes, familie, school, vrijetijdsbesteding, etc. De opvoedingssituatie waarin de jeugdige verblijft kan het (biologisch) eigen gezin zijn, pleeggezin, adoptiefgezin, gezinshuis, etc.

De problematiek waarmee de jeugdigen worden aangemeld kan internaliserend en externaliserend zijn, op sociaal, emotioneel, fysiek en/of cognitief gebied tot uiting komen en is vaak op meerdere functiegebieden (thuis, school, vrije tijd) zichtbaar. Veelal zijn de relaties tussen de jeugdige en degenen die voor hem/haar belangrijk zijn verstoord en uit balans.

De problematiek is vaak te verklaren vanuit een voorgeschiedenis van ervaren onveiligheid, problematisch verlopen hechtingsgeschiedenis en trauma.

Ouders/opvoeders van de jeugdige hebben soms zelf hulp nodig om hun eigen aandeel in de ontstane problematiek te kunnen herkennen en daarmee aan de slag te gaan. Hier ligt soms eigen problematiek aan ten grondslag.

 

Onze doelen

  • Wij vergroten het basisvertrouwen van de jeugdige in zichzelf en in zijn omgeving.
  • Wij creëren een open samenwerking met elkaar alsook met de aangemelde jeugdige en zijn systeem
  • Wij zorgen voor korte lijnen en zijn creatief in het bieden van zorg op maat
  • Wij creëren een sfeer waarin cliënten en verwijzers en collega’s zich prettig voelen
  • Wij zorgen voor bevordering van eigen deskundigheid en dragen onze kennis ook over aan derden
  • Wij zorgen ervoor dat we ons werk met plezier kunnen blijven doen

 

Onze werkwijze

Het (probleem)gedrag van de jeugdige wordt gezien als een aangeleerde, inadequate coping strategie, binnen een voor de jeugdige moeilijke situatie.

Waar de problematiek veelal te verklaren is vanuit de voorgeschiedenis van het kind, zal in de aanpak teruggegaan worden naar de basis, om tot herstel van vertrouwen te komen. Vanuit herwonnen basisvertrouwen kunnen herstelacties plaats vinden en ontstaat ruimte voor ontwikkeling.

We werken resultaat- en procesgericht, waarbij het gehele (gezins)systeem betrokken wordt.

Dit vereist naast goede samenwerking met de ouders/opvoeders ook open samenwerken en afstemmen met andere betrokkenen, zoals andere zorgaanbieders en school.

Voorwaarde voor deze werkwijze is het creëren van veiligheid voor alle betrokkenen; veiligheid binnen het gezinssysteem, en veiligheid in de relatie tussen de cliënt en de zorgaanbieder.

 

Elke zorgaanbieder werkt vanuit zijn eigen professie. We bespreken casuïstiek in het 2-wekelijks MDO (Multidisciplinair Overleg) met alle partners.

 

 

OPEN is gevestigd op de eerste verdieping van Kerkstraat 11 in Panningen.

 

 

Voor meer informatie of verwijzingen kunt u contact opnemen met één van ons: